> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 7/2016

Záznam přidán/aktualizován: 15. září 2016 v 13.19 hod.

DOSTÁL, Martin: Tři výročí Antonina Scalii

s. 561–587

JALČ, Adrián – JURIŠOVÁ, Kristína: K niektorým právnym a historickým aspektom amnestií

s. 588–603

ČECHMÁNEK, Kristián: Pohľad do zrkadla alebo o schizofrénii paragrafu 241 zákona č. 140/1961 Sb.

s. 604–618

NOVOTNÝ, Oto: Hypertrofie práva, její aspekty a jak jí čelit

s. 619–625

Recenze

KYSELA, Jan: Kervégan Jean-Francois. Co s Carlem Schmittem? 2015

s. 626–629

SOBEK, Tomáš: Stamos David N. Myth of Universal Human Rights. 2015

s. 629–631

MICHORA, Zdeněk: Škurek Martin. Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR. 2015

s. 632–633

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CONFERENCES AND REPORTS

URBAN, Michal: Zpráva ze zimní školy věnované metodám a technikám výzkumu „Winter School in Methods and Techniques“, Bamberk, Spolková republika Německo, 26. února – 4. března 2016

s. 634–635

FRIC, Milan: Zpráva z IV. zasedání odborného kolegia pro občanské právo

s. 636–638

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz