> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 9/2016

Záznam přidán/aktualizován: 15. září 2016 v 13.19 hod.

RICHTER, Tomáš: Základní zásady insolvenčního řízení

s. 713–732

DRGONEC, Ján: Otázky ústavneho postavenia Súdnej rady Slovenskej republiky

s. 733–753

KOZÁK, Peter: Nové možnosti trestného postihu cudzích bojovníkov? Niekoľko poznámok k právnej úprave § 419a Trestného zákona

s. 754–773

DISKUSE / DISCUSSION

KŘÍŽ, Jakub: Variace na přirozenoprávní téma

s. 774–784

JUBILEUM / JUBILEE

Pětaosmdesáté narozeniny profesora Jozefa Suchoži

s. 785–786

RECENZE / REVIEWS

KYSELA, Jan: Šejvl Michal. Idea právního státu v dějinách filozofie. 2014

s. 787–789

SALÁK, Pavel jr.: Digesta neboli Pandekty: svazek I, kniha I–XV, vybrané části = Digesta seu Pandectae: tomus I, liber I–XV, fragmenta selecta. 2015

s. 789–791

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka: Piotr Fiedorczyk: Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945–1964). 2014

s. 791–793

TAUCHEN, Jaromír: Mosný Peter a kol. Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia. 2014

s. 793–795

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CONFERENCES AND REPORTS

URBAN, Michal – FRIEDE, Tomáš: Výuka práva pomocí Problem Based Learning. Zpráva ze semináře profesora Richarda Grimese pořádaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

s. 796–798

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz