> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/2016

Záznam přidán/aktualizován: 16. září 2016 v 10.30 hod.

Obsah čísla

Stati

Luděk Sýkora, Klára Fiedlerová, Tereza Freidingerová, Andrea Svobodová, Dita Čermáková:

Soužití v městské čtvrti: majorita a Vietnamci v Praze-Libuši [475]

Lada Železná, Martin Kreidl:

Mobilita mezi zaměstnaností a nezaměstnaností u starších pracovníků v ČR [505]

Arnošt Svoboda:

Sportovní hvězda jako výsledek akumulace sportovního kapitálu [535]

Petr Fučík:

Genderové aspekty rozvodovosti. Co může studium rozvodu nabídnout teoreticky zaměřené sociologii rodiny? [557]

Nekrolog

Lukáš Novotný:

Sociální a komunikativní konstrukce reality – vzpomínka na Thomase Luckmanna [581]

Recenze

Jan Kozubík:

Martin Koubek: Zápas o uvozovky: interpretační rámce a repertoár jednání pro-romského hnutí v letech 1989–2007 [591]

Josef Kawulok:

Dan Ryšavý, Daniel Čermák a kol.: Na/O kraji: Kraje a jejich představitelé 2000–2013 [594]

Kateřina Machovcová:

Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Jana Obrovská, Adéla Souralová: Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti [597]

Tereza Čepilová:

Jiří Šubrt: Individualismus a holismus v sociologii. Jak překonat teoretické dilema? [601]

Petr Kubala:

Daniel Zamora, Michael C. Behrent (eds.): Foucault and Neoliberalism [604]

Lukáš Dirga:

Kirstin Drenkhahn, Manuela Dudeck, Frieder Dünkel: Long-Term Imprisonment and Human Rights [608]

Anna Durnová:

Helga Nowotny: The Cunning of Uncertainty [610]

Zprávy

Lukáš Dirga:

European Workshop on „Prison Life and the Effects of Imprisonment: Multiple Perspectives on Imprisonment“, Dánsko, Odense, 20.–21. 4. 2016 [615]

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz