> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/2016

Záznam přidán/aktualizován: 26. září 2016 v 15.23 hod.

ČLÁNKY

197

Ondřej Nývlt

Ženy v rodinných domácnostech s dětmi a jejich postavení na trhu práce v kontextu vývoje po roce 1989

Women in Family Households with children and their Position in the Labour Market in the context of Development since 1989

213

Markéta Růžičková – Dana Hamplová

Analýza vztahu náboženského vyznání a plodnosti ve sčítání lidu 2011 (se zařazením vlivu dalších proměnných)

An Analysis of the Relationship between Religious Belief and Fertility in the 2011 census (Including the Influence of other Variables)

230

Branislav Šprocha

Transformácia sobášnosti slobodných v Českej a Slovenskej republike v prierezovom a kohortnom pohľade

The transformation of nuptiality of single persons in the Czech Republic and the slovak Republic in a transversal and a cohort Perspective

249

Michaela Němečková – Anna Šťastná

Determinanty nevyplnění údajů o otci do hlášení o narození

the Determinants of Missing Data on Fathers in Birth Reports

SČÍTÁNÍ LIDU

263

Eliška Sudková

Konzultace s uživateli dat o obsahu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Consulting with Data users on the content of the Population and Housing census in 2021

265

Martina Kampichler

Využití dat ze sčítání 2011 v rámci projektu Flows

Using Data from the 2011 census in Project Flows

RECENZE

267

Vladimír Hulík

Co je nového ve vzdělávání

What's new in education

269

Lucie Vidovićová

Postarat se ve stáří

Old Age security

ZPRÁVY

272

Demografové migrují do Jižních Čech: Aneb poznámky z letošního XLVI. ročníku vědecké konference České demografické společnosti z Jindřichova Hradce

The Migration of Demographers to south Bohemia: notes on the 46th Annual conference of the czech Demographic society in Jindřichův Hradec

275

Mezinárodní workshop o vícečetných příčinách úmrtí

International Workshop of the Multicause network

278

Zemřela Janina Jóźwiak

Janina Jóźwiak Has Passed Away

278

Konferencia SMTDA 2016

The SMTDA conference 2016

280

Adolphe Quetelet (1796–1874) – všestranný vědec

Adolphe Quetelet (1796–1874) – Polymathic scholar

PŘEHLEDY

282

Radek Havel

Pohyb obyvatelstva České republiky ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 2015; Pohyb obyvatelstva České republiky v roce 2015 podle krajů a okresů

Population and Vital statistics of the czech Republic in 2015: towns with More than 20,000 Inhabitants; Population and Vital statistics of the czech Republic 2015: Regions and Districts

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz