> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 6/2016

Záznam přidán/aktualizován: 24. říjen 2016 v 09.20 hod.

Rajmund Mirdala, Júlia Ďurčová

Priepustnosť menových kurzov nových členských krajín Európskej unie

Stanislav Hába

Verbální intervence ČNB: reaguje devizový kurz na slova bankovní rady?

Jiří Pour

Aplikace modelů diskrétní volby k analýze příčin měnových krizí

Petr Zimčík

Velikost veřejného sektoru a ekonomický růst

David Procházka, Jiří Pelák

Ekonomické teorie účetnictví: přehled moderních přístupů a jejich reflexe při tvorbě účetních standardů

Zuzana Křečková Kroupová, Hana Řezanková

Vztah genderové mezery, konkurenceschopnosti a udržitelnosti ekonomiky – postavení České republiky v mezinárodním srovnání

Z vědeckého života

Pavel Sirůček

Nositel Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2015

Z ekonomické literatury

Josef Valach

Makroekonomický a mikroekonomický pohled na mezinárodní finance

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz