> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 10/2016

Záznam přidán/aktualizován: 24. říjen 2016 v 09.23 hod.

K odkazu Jiřího Pražáka ........................................................................ 801-802

STATI

Karel Černín

Veřejná prostranství, terra incognita .......................................................... 803-817

Jakub Handrlica

Expropriační tituly subjektů soukromého práva .............................................. 818-828

David Hej č

Smíšené správní akty v právním řádu ČR aneb 10 let účinnosti opatření obecné povahy .. 829-842 Martin Kopecký

Význam materiální právní moci a rei iudicataev právu správním ............................ 843-862

Jan Malast

K pojmu, povaze a podobám neúzemní samosprávy - samospráva veřejných pojišťoven .. 863-874 Richard Pomáhač

Úřady a soudy - spory nebo dialog? ............................................................ 875-884

Michal Říha

Právo křičet: K oprávnění státu zasahovat do volební soutěže v judikatuře soudů.......... 885-894

Soňa Skulová - David Hejč - Radislav Bražina

Odůvodnění správního rozhodnutí: revitalizace institutu s dlouhou tradicí ................ 895-912

Tomáš Svoboda - Veronika Smutná

K odpovědnosti za újmu způsobenou podzákonnou normotvorbou ........................ 913-923

DISKUSE

Jan Hořeňovský

Kritický nástin politizace soudní moci ........................................................ 924-935

JUBILEUM

Jubileum profesorky Pauknerové .............................................................. 936-937

PŘÍLOHY

Články Jiřího Pražáka v časopise Právník ...................................................... 938

Jiří Pražák: Pozvánka na uvedení do úřadu rektora............................................ 939

Jiří Pražák: Portrét................................................................................ 940

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz