> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 11/2016

Záznam přidán/aktualizován: 15. listopad 2016 v 12.58 hod.

Jana Ondřejková

Výběr soudců Ústavního soudu ČR ............................................................ 945-958

Václav Janeček

Kauzalita a rozsah odpovědnosti.............................................................. 959-981

Peter Molitoris

Správny súdny poriadok a možnosti alternatívneho riešenia sporov ...................... 982-998

Radislav Bražina

Odůvodnění normativních (s)právních aktů a jejich vztah k ochraně práv adresátů veřejné

správy............................................................................................ 999-1010

JUBILEUM

Pětašedesátiny Jana Bárty...................................................................... 1011-1013

RECENZE

František Cvrčet. CoJotka Peter - Káčer Marek - Berdisová Lucia. Právna filozofia dvadsiateho storočia. 2016 .............................................................................. 1014-1016

Oľga Ovečková: Voza r Jozef. Významní slovenskí právnici z Liptova. 2016.................. 1016-1018

Daniel Šmihula: Hodás Milan. Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu (a niektoré

súčasné výzvy). 2016 ............................................................................ 1019-1021

TomášFriedel: Kosekjan. Jak (ne)býtsám (se) sebou. Problém autenticity. Zrod a cíle moderního člověka ve světle filozofie a literatury. 2015 .......................................... 1021-1023

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Klára Hurychová - Petr Tomášek - Michael Zvára: Zpráva z konference „Obchodní korporace a ochrana slabší strany - tradice a nové výzvy" ........................................ 1024-1027

Terezie Pilařova - Adam Talanda: Zpráva z XVIII. konference právních romanistů České

a Slovenské republiky konané ve dnech 27. a 28. května 2016 v Trnavě.................... 1028-1030

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz