> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 7/2016

Záznam přidán/aktualizován: 6. prosinec 2016 v 13.32 hod.

Jan Kodera, Quang Van Tran

Odhad parametrů rozšířeného Kaldorova modelu a analýza stability stacionárního řešení

Tomáš Langer

Optimum spotřebitele a model ekonomické interpretace v mikroekonomii

Karel Zeman

Analýza vývoje ekonomické kondice a efektivnosti privatizačního procesu bank v České republice

Tereza Krček

Základní problémy v oblasti investičních fondů z hlediska daňové zátěže

Martina Mysíková, Jiří Večerník

Spokojenost se životem a zaměstnáním v České republice

Sylva Höhne, Věra Kuchařová

Změny finančních nástrojů rodinné politiky v letech 2006–2015 a jejich potenciál měnit natalitní chování

Knižní recenze

Jan Kodera

Je formalizace projevem krize nebo rozvoje ekonomické teorie?

Tomáš Hřebík

Byly restituční procesy v ČR pouze nápravou majetkových křivd, anebo byly zájmovými skupinami zneužity k dobývání renty?

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz