> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 12/2016

Záznam přidán/aktualizován: 19. prosinec 2016 v 09.31 hod.

Vojen Güttier - Ján Matějka

K otázkám některých základních lidských práv a svobod v souvislosti s právní ochranou

biometrických údajů .......................................................................... 1033-1056

Hans - Jit rgen A h rens

Snížení míry důkazu a dílčí odpovědnost - problémy související s nemožností vyjasnění

skutkového stavu v oblasti náhrady škody .................................................. 1057-1073

Martina Pohanková

Dopad mezinárodních dohod o ochraně investic na pravomoci ČNB .................... 1074-1091

Kateřina Retnsouá

Ochrana zaměstnance ve světle mezinárodního práva soukromého a procesního........ 1092-1111

RECENZE

Jan Grinc. Wintr Jan. Principy českého ústavního práva. 2015 .............................. 1112-1114

Michal Urban: Zakaria Fareed. In Defense of a Liberal Education. 2015 .................. 1114-1118

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Zdeňka, Králíčkové: Zpráva ze Symposia o jurisprudenci rodinněprávních poměrů „Rodina a lidská práva" {Symposium on the Jurisprudence of Family Relations „Family and Human Rights"), pořádaného Mezinárodní akademií pro studium jurisprudence o rodině {International Academy for the Study of the Jurisprudence of the Family, LASJF) v Peru ve dnech

15. a 16. června 2016 .......................................................................... 1119-1120

OBSAH ROČNÍKU 2016 ...................................................................... 1123-1128

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz