> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 12/2016

Záznam přidán/aktualizován: 19. prosinec 2016 v 09.32 hod.

AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality

jUDr. Nataša Randlová, Mgr. Gabriela Piková 8 Daňové aktuality

Ing. Dana Trezziová, Ing. Lucie Koubová

10 TERMÍNOVÝ KALENDÁR

TÉMA MĚSÍCE

11 Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017

JUDr. Bořivoj Šubrt

PRACOVNÍ PRÁVO 15 Změny právní úpravy odměňování státních

zaměstnanců účinné od 1. listopadu 2016

JUDr. Helena Úiehlová 19 Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce

za jejich porušení

JUDr. Bořivoj Šubrt 24 Trestní odpovědnost právnické osoby

a její změny z pohledu zaměstnavatele

Mgr. JiříSatač, LL.M., JUDr. David Štrapác

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 29 Parametry sociálního pojištění pro rok 2017 JUDr. Jan Přib

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 35 Důležité rozhodné částky zdravotního pojištění v roce 2017

Ing. Antonín Daněk

PERSONALISTIKA 38 Personální práce vyžaduje komunikaci Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc.

ZAMĚSTNANOST 43 Nesplnění speciální oznamovací povinnosti

agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler

JUDIKATURA 48 Více sjednaných míst výkonu práce JUDr. Petr Bukovjan

NÁZORY, STANOVISKA 51 Výkladová stanoviska AKV (XVIII.) - IV. část JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Bořivoj Šubrt

REKAPITULACE 54 Tematický obsah časopisu za rok 2016

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz