> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 4/2016

Záznam přidán/aktualizován: 10. února 2017 v 09.50 hod.

Vztah daňového práva jako části finančního práva resp. veřejného práva a práva soukromého (Marie Karfíková).... 4 Niekoľko úvah o prienikoch verejných a súkromných záujmov v oblasti daňovo-právnych vzťahov (Vladimír Babčák) ..10

Právo veřejných výdajů v systému práva (Hana Marková) ............................................................................. 19

Daňové právo a jeho vnímanie v právnom poriadku (Mária Bujňáková) ........................................................22

Veřejné zakázky na pomezí práva soukromého a veřejného (Radim Boháč).................................................. 27

Verejnoprávne determinanty vkladových a úverových produktov (Ľubomír Čunderlík) .................................. 32

Právo finančního systému jako podobor finančního práva? (Michael Kohajda) ............................................. 36

Soukromé a veřejné v kontextu chápání daňových subjektů (Zdenka Papoušková a Taťána Špírková) ...........39

Problematika výkladu pojmu nemovitá věc v harmonizované právní úpravě DPH (Tomáš Sejkora)................. 47

Soukromoprávní a veřejnoprávní nástroje ochrany adresáta investičních služeb (Martin Hobza) ................... 54

Relevance finančního práva k jiným právním odvětvím (Petra Jánošíkova) .................................................... 58

Právní principy jako kritérium veřejnoprávního charakteru finančního práva (Jakub Vojtěch).........................63

Právo na soukromí v kontextu správy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (Michal Tuláček)........ 70

Finanční arbitr - jeho postavení a role ve finančním právu (Roman Vybíral)..................................................80

Harmonizace přímého zdanění v Evropské unii (Aneta Vondráčková)...........................................................83

Vybraná ustanovení nového občanského zákoníku ve světle práva kapitálového trhu (Luboš Mazanec)........87

Vymezení účetního/bilančního práva (Dana Bárková) ..................................................................................93

Veřejnoprávní regulace online hazardních her nejen z pohledu zákona o hazardních hrách - hlavní principy

a zbývající otazníky kolem nové regulace online hazardních her (Jan Řehola a Václav Ulrich) ........................99

Transatlantic Trade and Investment Treaty in the Light of the Newly Proposed Dišpute Settlement System (Vít Kropjok)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz