> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 2/2017

Záznam přidán/aktualizován: 10. únor 2017 v 09.52 hod.

2 Pracovněprávní aktuality

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Gabriela Piková 7 Daňové aktuality

Ing. Dana Trezziová, Ing. Lucie Koubová

TÉMA MĚSÍCE 9 Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016

Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová, Bc. Hana Jedlanová

CESTOVNÍ NÁHRADY 19 Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017

JUDr. Helena Úlehlová

DAŇ Z PŘÍJMŮ 23 Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017- II. část

Jana Šmfdová

31 Mezinárodní pronájem pracovní síly

versus vyslání zaměstnance do zahraničí

Ing. Lenka jehličková, Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

36 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

MZDY A PLATY

37 Započtení pohledávek v pracovním právu

Mgr. Michal Vrajík

PERSONALISTIKA 41 Motivace zaměstnanců: Proč nepůsobí, jak by měla, a jak tomu předejít

doc. Dr. Jan Urban, CSc.

47 Procesní a personální audit může být i zábava

Jitka Tejn o rov á

ZAMĚSTNANOST 49 Dopady nálezu Ústavního soudu do činnosti orgánů inspekce práce

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler

56 VZDĚLÁVACÍ KURZY

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz