> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/2017

Záznam přidán/aktualizován: 21. březen 2017 v 10.01 hod.

STATI

Josef Bernard, Martin Šimon:

Vnitřní periferie v Česku: Multidimenzionalita sociálního vyloučení ve venkovských oblastech [3]

Martin Ďurďovič:

Kruh sociologické racionality: pozice sociologa v hermeneutické perspektivě [29]

Daniela Vajbarová:

Redakční kultura a její pracovní podmínky genderovou optikou: případ regionální zpravodajské redakce České televize [51]

Irena Kašparová:

Domácí vzdělávání jako výraz kulturního kreativismu [79]

DOKUMENTY

Marek Skovajsa:

Neortodoxní bourdieuovec Bernard Lahire [101]

Bernard Lahire:

Aktér mezi dispozicemi a kontexty jednání: jak promýšlet jednotu humanitních a společenských věd [105]

NEKROLOGY

Jiří Přibáň:

Bořit zdi samozřejmosti: k úmrtí Zygmunta Baumana [121]

RECENZE

Yuliya Moskvina:

Barbara Havelková, Blanka Bellak-Hančilová (eds.): Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva osob v prostituci [127]

Magdaléna Šťovíčková Jantulová:

Martin Hájek: Čtenář a stroj. Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů [130]

Tomáš Samec:

Joe Deville: Lived Economies of Default – Consumer Credit, Debt Collection and the Capture of Affect [132]

Luděk Jirka:

Roger Waldinger: The Cross-Border Connections [136]

Lucie Vondráčková:

Jonathan Eig: The Birth of the Pill: How Four Crusaders Reinvented Sex and Launched a Revolution [138]

ZPRÁVY

František Znebejánek:

6. olomoucká sociologická podzimní konference „Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy“, Olomouc, 19.–21. 10. 2016 [141]

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz