> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 1/2017

Záznam přidán/aktualizován: 27. březen 2017 v 14.04 hod.

Jan Hanousek, Evžen Kočenda

Dopady vlastnické struktury, firemních charakteristik a krize na efektivitu českých podniků

Viera Mendelová, Tatiana Bielikova

Diagnostikovanie finančného zdravia podnikov pomocou metódy DEA: Aplikácia na podniky v Slovenskej republike

Pavel Potužák

Jaká je optimální míra úspor z pohledu příjemců úroků?

Patrik Kupkovič

Dynamika inflácie v krajinách monetárnej únie: jej vplyv na spoločnú hospodársku politiku

Martina Miskolczi, Jitka Langhamrová

Využití metody vícestavové demografie při analýze trhu práce

Jiří Vopátek

Mikroekonomická analýza malé důchodové reformy v České republice (tzv. I. pilíř)

Jaroslav Kreuz, Aleš Lisa, Petr Šauer

Environmentální Kuznetsova křivka v podmínkách České republiky v období 1975-2012

Knižní recenze

Jakub Fischer

Kvalitní příspěvek k současné diskusi o systému financování vysokého školství

Pavla Chmelová

První komplexní národohospodářské hodnocení procesu privatizace v České republice

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz