> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 3/2017

Záznam přidán/aktualizován: 28. březen 2017 v 07.03 hod.

Pracovněprávní aktuality

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Gabriela Piková 7 Daňové aktuality

Ing. Dana Trezziová, Ing. Lucie Koubová

TÉMA MĚSÍCE 9 První novela občanského zákoníku, související novela zákoníku práce a novela zákona o obchodních korporacích

JUDr. Bořivoj Šubrt

DAŇ Z PŘÍJMŮ 13 Roční zúčtování záloh: Dotazy a odpovědi

Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová,

Bc. Hana Jed la nová 21 K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů

fyzických osob ze závislé činnosti

a daňového zvýhodnění

Ing. Miluše Procházková

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 25 Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí JUDr. Radim Langer

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 31 Zdravotní pojištění v roce 2017 v číslech a datech 34 Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní

pojištění neplatí

Ing. Antonín Daněk

PERSONALISTIKA 36 Řídící styly, jejich rozdíly a efektivita doc. Dr. Jan Urban, CSc.

ZAMĚSTNANOST 42 Kontrola evidence pracovní doby

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler

JUDIKATURA 47 Právo zdravotní pojišťovny na náhradu

nákladů na léčení v souvislosti s pracovním úrazem

JUDr. PetrBukovjan

NÁZORY, STANOVISKA 51 Výkladová stanoviska AKV (XIX.) - I. část

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz