> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 3/2017

Záznam přidán/aktualizován: 18. duben 2017 v 14.17 hod.

PAUKNEROVÁ, Monika: Evropské mezinárodní právo soukromé a zamyšlení nad výročím Římských smluv

s. 179–191

European Private International Law and Considerations at the Occasion of the Anniversary of European Treaties

TÝČ, Vladimír – SEHNÁLEK, David: Mezinárodní smlouva jako možný perspektivní nástroj další evropské integrace

s. 192–212

International Treaty as a Potential and Perspective Mechanism of European Integration

KŘEPELKA, Filip: Nahrazování směrnic nařízeními (důvody, skutečnost, možnosti)

s. 213–234

Substitution of Directives with Regulations (Reasons, Reality, Possibilities)

BARANÍK, Kamil: Demokracia a jej budúcnosť v Európskej únii

s. 235–256

Democracy and its Future in European Union

INFORMACE / INFORMATION

Prof. Boguszak oceněn zlatou medailí Univerzity Karlovy

s. 257

JUBILEUM/ JUBILEE

Profesorka Hrušáková jubiluje

s. 258–259

RECENZE / REVIEW

KOMENDOVÁ, Jana: Numhauser-Henning Ann – Rönnmar Mia (eds). Age Discrimination and Labour Law: Comparative and Conceptual Perspectives in the EU and Beyond. 2015

s. 260–262

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CONFERENCES AND REPORTS

GALOVCOVÁ, Ingrid: „Prieniky trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam“ – zpráva z konference

s. 263–264

FLÍDR, Jan – LÁLA, Daniel– TOMÁŠEK, Petr: Zpráva z konference „Odpovědnostní vztahy v právu obchodních korporací“

s. 264–269

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz