> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 4/2017

Záznam přidán/aktualizován: 18. duben 2017 v 14.37 hod.

AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Gabriela Piková 7 Daňové aktuality

Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková

TÉMA MĚSÍCE 9 Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016

Dagmar Polívková

PRACOVNÍ PRÁVO 15 Překážky v práci

Ing. Alena Chládková 20 Compliance program jako nezbytný

pomocník společnosti

Mgr. Alice Kubíčková, LL.M.

CESTOVNÍ NÁHRADY 26 Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad

JUDr. Helena Úlehlová

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 30 Poměrná část minima ve specifických situacích

Ing. Antonín Daněk

PERSONALISTIKA 33 Hodnocení zaměstnanců, jeho druhy, nástroje a předávání

doc. Dr. Jan Urban, CSc.

ZAM ĚSTNANOST 39 Smlouva o sdružení a nelegální práce

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler

JUDIKATURA 45 Porušení „pracovní kázně" zvlášť hrubým

způsobem: Okamžité zrušení, nebo výpověd?

JUDr. Petr Bukovjan

NÁZORY, STANOVISKA 49 Příprava zákona o zahraniční službě

JUDr. Bohuslav Kahle 53 Výkladová stanoviska AKV (XIX.) - II. část

55 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

56 VZDĚLÁVACÍ KURZY

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz