> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 4/2017

Záznam přidán/aktualizován: 9. květen 2017 v 10.39 hod.

TOMÁŠEK, Michal: Jedna země – dva systémy výkladu

s. 273–285

SALÁK, Pavel jr.: Návrat vojenského testamentu

s. 286–300

KUBINCOVÁ, Soňa: Historické aspekty a smerovanie finančného práva v SR

s. 301–320

NEMEŠKALOVÁ ROSINOVÁ, Alžbeta: Vyloučení soudce pro podjatost v rozhodovací praxi „třetího“ Ústavního soudu

s. 321–337

STEUER, Max: Kto a ako vyberá strážcov? Legitimita výberu sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v komparatívnej perspektíve

s. 338–356

RECENZE / REVIEWS

KYSELA, Jan: Van Ooyen Robert Chr. Integration. Die antidemokratische Staatslehre von Rudolf Smend im politischen System der Bundesrepublik. 2014

s. 357–360

ŠTANG, Michal: Olšovská Andrea. Skončenie pracovného pomeru. 2015

s. 360–364

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz