> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 5/2017

Záznam přidán/aktualizován: 2. červen 2017 v 08.52 hod.

VOJÁČEK, Ladislav: Panovnice na rozhraní epoch a cesta k modernímu státu a právnímu řádu (Před třemi sty lety se narodila Marie Terezie)

s. 369–395

KRAMER, Ernst A.: Základní problémy právní recepce

s. 396–415

ŠEJVL, Michal: Přirozená subjektivní práva mezi středověkem a novověkem

s. 416–452

KOUDELKA, Zdeněk: Kategorizace zákonů a volební zákon

s. 453–461

BLAHOŽ, Josef: Müllerová Hana – Černý David – Doležal Adam a kol. Kapitoly o právech zvířat. My a oni z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva. 2016

s. 462–466

Kysela, Jan: Mucha Ivan. Proměny práva a společnosti. 2015

s. 467–469

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz