> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 2/2017

Záznam přidán/aktualizován: 2. červen 2017 v 08.56 hod.

Naďa Blahová, Karel Brůna

Omezení nabídky úvěru solventní otevřené ekonomiky v rámci implementace kapitálových požadavků Basel III

Aleš Kresta, Tomáš Tichý, Mehdi Toloo

Posouzení modelů odhadu tržního rizika s využitím DEA přístupu

Jaromír Harmáček, Miroslav Syrovátka, Zdeněk Opršal

Analýza faktorů selekce a alokace české rozvojové pomoci s využitím panelových dat a metod Probit a Tobit

Peter Krištofík, Michal Ištok, Gabriela Nedelová

Motívy zakladania onshore a offshore spoločností slovenskými podnikmi v roku 2014

Slávka Klasová, Iveta Korobaničová, Peter Burger

Vplyv aglomeračných úspor na rast zamestnanosti v kreatívnych odvetviach na Slovensku

Zuzana Kittová, Dušan Steinhauser

Inštitucionálne a makroekonomické prostreide firiem

Václav Žďárek, Milan Žák

Malé ohlédnutí za výjimečným člověkem. K nedožitým 84. narozeninám prof. Ing. Vojtěch Spěváčka, DrSc. (2. 3. 1933 – 6. 8. 2016)

Martin Mandel

Moderní učebnice makroekonomické analýzy. Recenze publikace: Vojtěch Spěváček, Marek Rojíček, Eva Zamrazilová, Jan Vejmělek a Václav Žďárek: Makroekonomická analýza: teorie a praxe

Václav Průcha

Diskontinuitní vývoj vlastnictví k půdě od předválečné pozemkové reformy do současnosti

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz