> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 6/2017

Záznam přidán/aktualizován: 12. červen 2017 v 12.14 hod.

AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Gabriela Piková 8 Daňové aktuality

Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková

TÉMA MĚSÍCE 10 Vybrané otázky nadnárodního poskytování služeb

JUDr. Petr Seidl, Mgr. Monika Chromečková 15 Nová pravidla dočasného přidělování zaměstnanců v Německu

Mgr. Kateřina Pekárek, LL.M.

17 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

KONTROLY U ZAMĚSTNAVATELE

18 Kontrola zdaňování příjmů

Ing. Miluše Procházková

CESTOVNÍ NÁHRADY 20 Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů

JUDr. Helena Úlehlová

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 25 Osoby samostatně výdělečně činné a snížení

záloh ve zdravotním pojištění v roce 2017 28 Zdravotní pojištění - neplacené volno a nulový

vyměřovací základ zaměstnance 30 Hranice 26 let ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

PERSONALISTIKA 33 Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace doc. Dr. Jan Urban, CSc.

JUDIKATURA 39 Osobní automobil a odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odložených věcech JUDr. Petr Bukovjan

ZAM ĚSTNANOST 44 Evidence uchazečů o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler

NÁZORY, STANOVISKA

49 Kolektivní dohoda vyššího stupně

pro zaměstnance ve služebním poměru JUDr. Bořivoj Šubrt

50 Výkladová stanoviska AKV (XIX.) - III. část

56 VZDĚLÁVACÍ KURZY

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz