> Obsahy časopisů pro ESF

Prague Economic Papers – 4/2015

Záznam přidán/aktualizován: 12. červen 2017 v 14.14 hod.

Miroslav Svoboda

Realism, Instrumentalism and the Time Aspect of Theory Building

Zdeněk CHYTIL, Arnošt KLESLA, Tomáš KOSIČKA

Economic Interpretation of Human Behaviour in Terms of Health Promotion

Mejra Festić

The Stability of the Credit Supply in the Globalized Banking Sector Environment: The Case of the EU New Member States-10

Jana VLČKOVÁ, Nikola KASPŘÍKOVÁ

Knowledge Relatedness and Knowledge Space Based on EPO Patents

Zuzana BEDNAŘÍKOVÁ

Evaluation of the Impacts of Rural Development Policy Measures on the Local Economy in the Czech Republic

Martin BOĎA, Emília Zimková

Efficiency in the Slovak Banking Industry: A Comparison of Three Approaches

George ADU

Directed Technical Change, Technology Adoption and the Resource Curse Hypothesis

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz