> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/2017

Záznam přidán/aktualizován: 13. červenec 2017 v 11.06 hod.

ČLÁNKY

Martin Furmanik

Vývoj národnostnej a socioekonomické štruktury Spišského regiónu v prvých dvoch decéniách 20. storočia v zrkadle sčítaní obyvateľstva z rokov 1910, 1919 a 1921

Branislav Šprocha

Rómska populácia na Slovensku a kohortná plodnosť rómskych žien podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011

Kateřina Podolská – Jitka Rychtaříková

The Impact of Cosmic-origin Background Radiation on Human Survival in the Czech Republic

SČÍTÁNÍ LIDU

Josef Škrabal

Příprava sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

RECENZE

Jitka Rychtaříková

Understanding Demographic Transitions

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti

Dagmara Dzúrová se dožívá významného životního jubilea

Životní jubileum Eduarda Maura

Jaroslav Kraus šedesátiletý

PŘEHLEDY

Michala Lustigová – Naděžda Čapková

Prevalence rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění v Česku z pohledu demografických charakteristik – vybrané výsledky studie EHES

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz