> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 7-8/2017

Záznam přidán/aktualizován: 24. červenec 2017 v 10.29 hod.

AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality

JUDr. Natašo Randlová, Ph.D., Mgr. Gabriela Piková 8 Daňové aktuality

Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková

TÉMA MĚSÍCE 10 Vysílání zaměstnanců z ČR do Německa

Mgr. Kateřina Pekárek, LL.M,

12 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

DAŇ Z PŘIJ MŮ

13 Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob

Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová, Bc. Hana jedlanová

CESTOVNÍ NÁHRADY 25 Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad

JUDr. Helena Úlehlová

PRACOVNÍ PRÁVO 30 CDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů

Mgr. JiříSalač, LL.M., Mgr. Bc. JiříProuza

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 35 Nárok na peněžitou pomoc v mateřství

JUDr. Petra Foltasová

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 39 Některá ustanovení § 6 ZDP z pohledu zdravotního pojištění

41 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

42 Zaměstnání po část kalendářního měsíce v příkladech

44 Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah

nároků pojištěnce 47 Kdy je ve zdravotním pojištění dodrženo

povinné minimum?

Ing. Antonín Daněk

ZAM ĚSTNANOST 50 Aktuální judikatura k podpoře v nezaměstnanosti - 1. část

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler

PERSONALISTIKA 55 Psychologické bariéry výkonnosti a jejich překonávání

doc. Dr.jan Urban, CSc. 61 Age management v organizacích

Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

JUDIKATURA 66 Nález Ústavního soudu k novele zákoníku práce z roku 2012

JUDr. Petr Bukovjan

EVROPSKÁ UNIE A SVĚT 73 Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD

NÁZORY, STANOVISKA 75 Výkladová stanoviska AKV (XIX.) - V. část

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz