> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 7/2017

Záznam přidán/aktualizován: 24. červenec 2017 v 10.31 hod.

KUKLÍK, Jan: K 140. výročí narození profesora JUDr. Jana Krčmáře

s. 569–586

The 140th Anniversary of the Birth of Professor JUDr. Jan Krčmář

TELEC, Ivo: Sociální právo a veřejné zdravotní pojištění

s. 587–602

Social Law and Public Health Insurance

HALÁSZ, Ivan: Vznik slovenskej právnickej infraštruktúry po roku 1918 (Príspevok k storočnici vzniku slovenského časopisu Právny obzor)

s. 603–618

Creation of the Slovak Legal Infrastructure after 1918 (Contribution to the 100th Anniversary of the Slovak Journal Právny obzor)

HANYCH, Monika – HARAŠTA, Jakub: Sběrné odkazy k judikatuře a využití citační analýzy ke zvýšení transparentnosti rozhodování

s. 619–634

Case Law References and Using Citation Analysis to Enhance Transparency of Jurisprudence

MORS VENIT VELOCITER

Zemřel JUDr. Karel Čermák st. / JUDr. Karel Čermák senior Passed Away

s. 635

RECENZE / REVIEWS

BEZOUŠKOVÁ, Lenka: Tomášek Michal. Právní systémy Dálného východu I. 2016

s. 636–637

MADEJ, Martin: Smet Stijn. Resolving Conflicts between Human Rights: The Judge’s Dilemma.

2017

s. 638–640

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CONFERENCES AND REPORTS

HOBZA, Martin: Jedna monografie, dvě ocenění a tři překvapení

s. 641

MULÁK, Jiří: Zpráva zmezinárodní vědecké konference „Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob – pět let poté“

s. 642–644

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz