> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 10/2008

Záznam přidán/aktualizován: 12. listopad 2008 v 11.33 hod.

AKTUALITY

Nemocenské pojištění od 1. 1. 2009

Pracovněprávní aktuality

20

22

26

28

34 37

TEMA IW ES ICE Ještě k agenturnímu zaměstnávání - pracovní podmínky zaměstnanců JUDr. Bořivoj Šubrt

Pomůcky pro praxi - aktuální problémy měsíce října

Ing. Aleno Chlódkovó

Práce mimo pracoviště zaměstnavatele JUDr. Bořivoj Šubrt

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví

Mgr. Olgo B i čó ková

Zpráva o stavu zákoníku práce po nálezu Ústavního soudu - pokračování

JUDr. JaroslavJakubko

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Kontrola zdravotní pojišťovny u zaměstnavatele

Zvláštní případy při placení pojistného

zaměstnavatelem

Ing. Antonín Danek

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ 36 Říjen, listopad 2008

JUDIKATURA

40 Povinnost zaměstnance plnit pokyny nadřízených

41 Hodnocení intenzity porušení „pracovní kázně'

JUDr. Petr Bukovjan

\ H C t i

43 Employment update

E v R O P S K Á UNí

44 Rovná daň ve světě

Be. Petr Cola

47 Způsobilosti vůdčích osobností pro řízeni

Ing. Jiří Stýblo

OTÁZKY Ä ODPOVĚDI 56 Otázky a odpovědi

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz