> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/2008

Záznam přidán/aktualizován: 12. listopad 2008 v 11.33 hod.

MONOTEMATICKÝ BLOK SOCIÁLNÍ KOHEZE

Slovo úvodem: Stará otázka se vrací: co drží společnosti pohromadě?

(Jiří Musil).................................................... 237

Jiří Šafr, Ivo Bayer, Markéta Sedláčková: Sociální koheze. Teorie, koncepty

a analytická východiska........................................... 247

Petr Mareš, Tomáš Sirovátka: Sociální vyloučení (exkluze) a sociální

začleňování (inkluze) - koncepty, diskurz, agenda...................... 272

Pavol Fric: Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické

společnosti..................................................... 295

Jiří Musil, Jan Müller: Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus

sociální exkluze................................................. 322

Marián Halás: Priestorová polarizácia spoločnosti s detailným pohľadom

na periférne regióny Slovenska..................................... 349

STATI

Petr Matějů, Michael L. Smith, Josef Basi Rozdílné mechanismy -stejné nerovnosti. Změny v determinaci vzdělanostních aspirací mezi roky 1989 a 2003............................................ 377

Dana Sýkorová: Prostor a věci v kontextu stáří............................. 407

MEDAILON

Čtyři velká francouzská jubilea: Emile Durkheim (*1858), Claude Lévi-Strauss (*1908), Raymond Aron (Ť1983), Louis Althusser (*1918) (Miloslav Petrusek).......................... 423

RECENZE

Jan Keller, Lubor Tvrdý: Vzdelanostní společnost? Chrám, výtah

a pojišťovna (Petr Soukup)........................................ 435

Jan Eichler: Terorismus a války na počátku 21. století (Antonín Rašek).......... 438

Michael Stewart: Čas Cikánů (Yasar Abu Ghosh)........................... 442

Ulrich Beck: Co je globalizace (Lukáš Novotný)............................. 445

John Keane (ed.): Civil Society: Berlin Perspectives (Marek Skovajsa)........... 450

ZPRÁVY_______________________________________________________________

Dvakrát o prostorové sociologii na počest Jiřího Musila (Michal lllner).......... 455

Udělení významné ceny Richardu Jungoviajeho nová kniha (Jiří Musil)........ 456

Democracy in Transition (Josef Bernard, Věra Patočková)..................... 456

Konference 1989 and beyond (Marek Skovajsa)............................. 459

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz