> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 3-4/2019

Záznam přidán/aktualizován: 21. ledna 2020 v 14.19 hod.

Recentní evropská regulace sekuritizace a její přínosy

Recent European Regulation of Securitization and its Impact

Autor Ing. Mgr. Vladimír Kertész, doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

The Use of Modern Technologies in the Framework of AML Customer Due Diligence Process including the Risk Analysis

Autor JUDr. Michaela Hladká, Ph.D.

Název Sekuritizační struktura

Securitization Structure

Autor Ing. Mgr. Vladimír Kertész, doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

Název The Perfect Digital Money that Nobody Wants

Autor Mgr. Jiří Moravec J.D.

Adresa Department of Financial Law and Financial Science Faculty of Law, Charles University nám. Curieových 901/7 116 40 Prague

Název Comparative Study of Regulatory Approaches to Sharing Economy

Autor Mgr. Jan Šobora

Název Inducements in EU legislation with a focus on enhancing the quality of services

Autor Mgr. Jiří Stratil

Název Fundamental Aspects of Budgetary Responsibility from Municipal Perspective in the Czech Republic

Autor doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

Klíčová slova Budget, Budgetary Responsibility, Municipality

Obce, rozpočet, rozpočtová odpovědnost

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz