> Obsahy časopisů pro ESF

Statistika – 5/2008

Záznam přidán/aktualizován: 12. listopad 2008 v 11.33 hod.

Jiří Mihola, Mojmír Hájek: Udržitelný rozvoj - matematický aparát.......... 371

Miloslav Chlad: Regionální aspekty makroekonomických ukazatelů - faktory

je ovlivňující (1. část).................................. 393

ANALÝZY

Jan Klacek, Jiří Vopravil: Total factor productivity in Czech manufacturing

industry - KLEM framework...................... 414

Zuzana Cabicarová: Vliv nízké kvalifikace na nezaměstnanost v Praze....... 429

KONZULTACE

Kamil Kudlák, Šárka Písaříkova: Statistická šetření vývozu a dovozu služeb .. . 441

INFORMACE

Jiří Křovák, Petr Vojtíšek: 4. konference Evropské centrální banky o statistice:

výzvy pro příštích 10 let ....................... 449

Ladislav Pištora: První půlstoletí filmu na území České republiky (2. část - Vznik zvukového filmu a upevnění postavení filmu jako hlavního masmédia třicátých let)............................... 454

Ukazatele vývoje ekonomiky České republiky........................... 468

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz