> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 11/2008

Záznam přidán/aktualizován: 12. listopad 2008 v 11.36 hod.

AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality

8 Výpočet průměrného výdělku

JUDr. Bořivoj Šubrt

18 Neplatné rozvázání pracovního poměru

Ing. Růženo Klímová

21 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

Ing. Aleno Chfádková

24 Jak pracovat s pracovní dobou

Ing. Václav Sládek

JUDIKATURA 31 Jednatel a výkon jiné výdělečné činnosti JUDr. Petr Bukovjan

33 Zvýšení důchodů v roce 2009 JUDr. Jiří Biskup

ZDRAVOTNÍ P G j i S T É H. í 37 Přehledy ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Doněk

39 Employment update

ZAMĚSTNANOST

40 Pracovněprávní ochrana občanů dlouhodobě pečující o osoby závislé na pomoci jiné osoby

Mgr. Olgo B i čá ková

KOR£SPONO£

42 Členění textu

Ing. Václav Šťastný

45 Řízení vyžaduje přesvědčivost Doc. Dr. Jan Urban, CSc.

TERMÍNOVÝ KALEN:" •

52 Listopad, prosinec 2008

AKTUALITA

53 Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz