> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 9/2008

Záznam přidán/aktualizován: 12. listopad 2008 v 13.33 hod.

OBSAH

STATI

Bohumil Repík: Implicitní procesní ochrana základních materiálních práv v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva...... 945

Jana Zástěrová: Ochrana životního prostředí v čase mezinárodního

vojenského konfliktu mezinárodním právem válečným..... 969

Bohumil Dvořák: Úvaha o procesních subjektech (z podnětu Beranovy knihy „Právnické osoby veřejného práva") ........1009

Lubomír Grúň: Měnový faktor v prvních fázích sjednocující se Evropy............................1022

Osmdesát let profesora JUDr. Vladimíra Kopala, DrSc.......1036

DISKUSE

Karel Svoboda: Absolutní subjektivní právo. Jenom prázdný pojem?.............................1038

Jana Girmanová: Převod vlastnického práva - princip jednoty . . 1044

RECENZE A ANOTACE

Karolina Adamová. Antonín Lojek: R. Petráš, Menšiny v komunistickém Československu. Eurolex Bohemia a VIP Books. Praha 2007,490 s.......................... 1057

Karolina Adamová, Jiří Šouša, jr.: Václav Pavlíček a kol.. Ústavní právo a stálověda, 11. díl. Část 1, 2 vyd., Linde, Praha 2008. 797 s.............................1058

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Jiří Šouša, jr.: Mezinárodní právněhistorické sympózium „Die Habsburger Monarchie auf dem Wege zum Rechtsstaat?" ve Vídni . . 1061

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz