> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 10/2008

Záznam přidán/aktualizován: 12. listopad 2008 v 13.34 hod.

OBSAH

STATI

Zdeněk Koudelka: Soudní kontrola aktů prezidenta republiky , . 1065 Helena Petrův; Kruh americké koncepce rovnosti (Od diskriminace

menšin k diskriminaci většiny) ................1082

David Elischer: Náhrada nemateriálni újmy de lege ferenda s ohledem na současné trendy deliktního práva ...........1101

Zdenka Gregorova: Prevod podniku a prechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů v komunitámím právu a v českém pracovním právu ........................1108

František HeleŠic: K družstevní doktríne ............1132

Prof. JUDr. Ján Azud, DrSc. osmdesátníkcm...........1148

RECENZE A ANOTACE

Karolina Adamová: Jan Kavan, Zdeněk Matějka, Alexandr Ort: Diplomacie, A. Čeněk, Plzeň 2008. 344 s. '..........1151

Karolina Adamová: Lukáš Valeš: Zrod demokratických politických systémů okresů Klatovy. Domažlice a Tachov a jejich vývoj v c>0. letech 20. století, A. Čeněk. Plzeň 2007, 287 ,s. ........ 1151

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Jan Lego: Zpráva o workshopu „Spolupráce a partnerství veřejného

a soukromého sektoru"....................1153

Radek Jurčík: Zpráva z 2. ročníku mezinárodni vědecké konference „Veřejné zakázky a PPP projekty", který proběhl ve dnech 15.-16. května 2008.....................1154

Veronika Bílková: Česko-francouzské kolokvium „Znovuoživení

Evropské unie", Paříž, 2. června 2008.............1157

Věra Slangová: Třetí setkáni vedení Právnické fakulty Univerzity

Karlovy s vybranými absolventy ...............1158

Petr Bezouška, Lenka Bezoušková: Ohlédnutí za mezinárodní

konferencí „Metamorfózy práva ve střední Evropě" ......115°

Jan Lcgo: Zpráva o kolokviu „Metamorfózy veřejné správy" . . . 1162

Katarina Chovancová: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Arbitráž a mediácia" (Salzburg, Rakúsko, 19. 6 23. 6. 2008) ...............".............1164

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz