> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 1/2004

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 11.41 hod.

Novoroční anketa (Eva Trojanová)..........................................................................................3

Etika v pojišťovnictví (Mgr, Vladimír Koníček)....................................................................11

Z nových právních předpisů (JUDi: Jiřina Kotrbatá).........................................................12

Konec poolu v Čechách {Mgr. Marie Nezvalové).................................................................12

Mezinárodní seminář VdS v Praze (Ing. Pavel Rybář).......................................................14

Psychologie řízení změny (Ing. Vladimír Pulchart)..............................................................15

Zdravotní pojištění - kudy, kam a za co? (Ing. Martin Stehlík).........................................16

Z české judikatury: Pojistný podvod v pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...........................16

Praxe, Spory, Stanoviska: Lepší soud nebo mimosoudní řešení?

(JUDr. Vlasta Miklušákovci)................................................................................................17

Telegraficky (Eva Trojanová).................................................................................................17

Nuda je past (doe. Ing. Miroslav Stránský. CSc.)..................................................................18

Velké pojistné události: Požár Národního divadla (Josef Hrubeš)......................................19

CONTENTS

New Year's survey (Eva Trojanová)

Insurance ethics -An out-of-date abstract philosophical category or a term, which is acquiring even more concrete meaning in the contemporary world?

(Vladimír Koníček)

From new legal provisions (Jiřina Kotrbatá)

End of pooling in Bohemia (Marie Nezvoláva)

VdS international seminary in Prague (Pavel Rybář)

Change management psychology (Vladimir Pulchart)

Health insurance - Which way, where and what for? (Martin Stehlík)

From among Czech court awards: Insurance fraud concerning the employer's liability insurance (Jiřina Kotrbatá)

Practice, disputes, standpoints: What is better? A trial or an out of court action?

(Vlasta Miklušákovci)

By wire (Eva Trojanová)

Boredom is a pitfall (Miroslav Stránský)

The fire of National Theatre (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz