> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 1/2008

Záznam přidán/aktualizován: 14. listopad 2008 v 10.01 hod.

Matúš SENAJ: Odhad spotrebnej funkcie pre Slovensko a prognóza spotreby................................................... 3

Marian LEBIEDZIK-Pavel TULEJA - Iveta PAUHOFOVÁ: Komparace připravenosti České republiky a Slovenské republiky na zavedení eura...................................................... 22

Miroslav ZIZKA: Vliv klastrů na konkurenceschopnost podniku v České republice................................................ 39

František MELISEK: Prístupy k meraniu a kvantifikácii štruktúrnych zmien v ekonomike.......................................... 53

František OKRUHLICA: Správne orgány ako základné vnútorné nástroje správy podniku........................................ 72

Jozef BA VOĽAR: Psychológia v prácach nositeľov Nobelových cien za ekonómiu.................................................. 85

Recenzie

SIVÁK, Rudolf a kol.: Verejné financie - František Ochrana........ 99

STA VÁREK, Daniel - POLOUČEK, Stanislav (ed.): The Financial Sector in the Enlarging European Union - Vanda Vašková............. 104

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz