> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 6/2007

Záznam přidán/aktualizován: 13. únor 2009 v 09.03 hod.

Václav Klaus, Dušan Tříska: Ke kritice používání konceptu solidarity a diskriminace , intertemporal n í analýze tzv. globálních problémů (Towards a Critique of the Concepts ((Solidarity and Discrimination as Applied in Inter-temporal Analyses of the So-called

Global Problems)..........................................723

Iran Van Quang: Testování slabé formy efektivnosti na českém akciovém trhu

(Testing the Weak Form of Efficient Market Hypothesis for the Czech Stock Market)......751

Jan Hájek: Test slabé formy efektivnosti středoevropských akciových trhů

(Weak-Form Efficiency Test in the Central European Capital Markets)..............773

Jiň Málek, Jarmila Radová, Filip Štěrba: Konstrukce výnosové křivky pomocí vládních

luhopisů v ČR (Yield Curve Construction Using Government Bonds in the Czech Republic) . . 792

Vladimír Pikora: Vliv zveřejněných informací na výnosovou křivku

(The Impact of Fresh Releases on the Yield Curve)........................809

Karel Bruna: Úrokový transmisní mechanismus a řízeni úrokové marže bank v kontextu íezinflační politiky České národní banky (The Interest Rate Transmission Mechanism

I aid the Management of Interest Margin in the Context of Czech National Bank Disinflation iMicy)................................................829 ZVĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE SCIENTIFIC LIFE

Pavel Hnát, Tomáš Krabec: Ekonomie, právo a politika na opatijské riviéře

(Economics, Law and Politics at the Opatija Riviera)........................852

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Vratislav Izák: Fiskální problémy Evropské unie (Fiscal Problems of the European Union) . . . 854

Emilie Kalínská: Nástroj realizace strategických cílů (The Tool for Implementation

ofStrategic Objectives).......................................857

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz