> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 3/2008

Záznam přidán/aktualizován: 14. listopad 2008 v 10.04 hod.

Vojtěch Spěváček, Růžena Vintrová, Eva Zamrazilová, Mojmír Hájek, Václav Žďárek:

Česká ekonomika po vstupu do EU (The Czech Economy after Its Entry into European Union) . . . 291 Jan Iša, Ivan Okáli: Európska menová únia, optimálna menová oblasť a možné dôsledky vstupu Slovenska do eurozóny (European Monetary Union, Optimum Currency Area and

Possible Effects of Slovakia's Joining the Euro Area)......................318

Eva Kaňková: Vliv společné měny na hospodářské cykly jednotlivých částí měnové unie (The Influence of Common Currency on Economic Cycles of Individual Parts

of Currency Union).........................................345

Marek Loužok: Zachrání Evropu imigrace? (Will Immigration Save Europe?)..........362

DISKUSE ♦ DISCUSSION

Mojmír Helísek: Riziko měnové krize z hlediska účasti v kursovém mechanismu ERM II (The Risk of Currency Crisis in the Period of Participating in Exchange Rate Mechanism ERM II).........................................380

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Kamil Janáček: Makroekonomická analýza české transformace (Macroeconomic Analysis

of Czech Transformation)......................................404

Karel Bruna: Finanční sektor v procesu rozšíření Evropské unie (The Financial Sector

in the Entlarging European Union).................................408

Stanislava Janáčková: Euro versus koruna - konečně otevřená diskuse (Euro versus

Czech Crown - Finally an Open Debate)..............................412

Jan Široký: Fenomén měnové integrace (A Phenomenon of Monetary Integration).......415

Čestmír Konečný: Globalizace a rozmístění kapacit (Globalization and Location

of Capacities)............................................419

Jitka Ptatscheková: Měnová integrace a spolupráce (Monetary Integration and

Cooperation) ............................................422

Miloslav Synek, Inka Neumaierová: Nová teorie managementu a podnikové ekonomiky

pro praxi (New Theory of Management and Corporate Economics for Practice).........426

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz