> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 1/2009

Záznam přidán/aktualizován: 18. únor 2009 v 08.57 hod.

AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality

8 Změny v tiskopisech u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Jana Šmídová

17 Změna výpočtu srážek ze mzdy v roce 2009

JUDr. Bořivoj Šubrt

PRACOVNÍ PRÁVO 19 Změna náhrad cestovních výdajů s účinností

od 1. 1. 2009

JUDr. Marie Salačová 25 Odchylky při výpočtu stravného při pracovních

cestách

JUDr. Marie Salačová 28 Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku

JUDr. Pavla Hloušková

30 Neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance

JUDr. Petr Bukovjan

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 32 Rok 2009 a změny v nemocenském pojištění

Doc. JUDr. Iva Chvátalova, CSc.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 34 Placení pojistného na zdravotní pojištění po 1. 1. 2009

Ing. Antonín Daněk

ANGLICKÝ LIST

36 Employment update

ZAMĚSTNANOST

37 Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2008

JUDr. Jana Židoňová

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ 41 Uzavírání a závaznost kolektivních smluv z hlediska zaměstnavatele

Mgr. Eva Vozábová

PERSONALISTIKA 45 Proč a jak koučovat

Doc. Dr. Jan Urban, CSc.

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA 50 Ke změnám právní úpravy lékařské posudkové služby od 1. 7. 2009

JUDr. Radim Langer

NÁZORY A STANOVISKA 56 Neomluvená absence a náhrada mzdy

při dočasné pracovní neschopnosti od 1. 1. 2009

JUDr. Bořivoj Šubrt

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz