> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 2/2008

Záznam přidán/aktualizován: 14. listopad 2008 v 10.05 hod.

Josef C. Brada, Martin Mandel, Vladimír Tomšík: Intertemporální přístup k platební bilanci: vztah míry úspor a míry investic v bohatých, chudých a tranzitivních ekonomikách (Intertemporal Approach to the Balance of Payments: Relationship between Savings and

Investments in the Rich, Poor and Transition Countries)......................147

Vratislav Izák: Udržitelnost veřejných financí a dynamická efektivnost

(Public Finance Sustainability and Dynamic Efficiency)......................162

Alena Zemplinerová, Patrik Paneš: Státní podpora podniků a konkurenceschopnost odvětví

(Competitiveness and State Aid to Enterprises)..........................182

Lenka Gregorová, Milan Žák: Byrokratická bariéra kvality regulace

(Bureaucratic Constraint of the Quality of Regulation).......................196

Martin Macháček, Eva Kolcunová: Hirschovo číslo a žebříčky českých ekonomů

(Hirsch Index and Rankings of Czech Economists)........................229

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Michal Skořepa: Bližší pohled na užitek maximalizovaný ekonomickými subjekty (A Closer Look at Utility Maximised by Economic Agents)..............

242

DISKUSE ♦ DISCUSSION

Peter Bolcha: O výpočte fiškálneho dopadu investičnej podpory (On Calculus of Fiscal Impact of Investment Incentives)......

257

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Hana Březinová: Harmonizace účetnictví v Evropě (Accountancy Harmonisation in Europe) . . 275 Jan Kodera: Aplikace časových řad v ekonomii (Time Series Application in Economics) .... 277 Jitka Peková: Na pomoc státní správě a územní samosprávě (Providing Assistance

to Public Administration and Municipal Authorities)........................280

Vladimír Tomšík: Globální nerovnováhy a americký dluh, nebolí Mají rozvíjející se země

podporovat americký dolar? (Global Imbalances and the US Debt Problem: Should

Developing Countries Support the US Dollar?)...........................282

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz