> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/2004

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 10.02 hod.

ČLÁNKY

Jitka Rychtaříková: Změny generační plodnosti v České republice se zaměřením na vzdělání žen PDF

Terezie Kretschmerová – Miroslav Šimek: Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050

Boris Burcin – Tomáš Kučera: Nová kmenová prognóza populačního vývoje České republiky (2003-2065)

SČÍTÁNÍ LIDU

Ladislav Pištora: Římskokatolická církev ve Sčítání lidu 2001 PDF

Štěpánka Morávková: Metodologie zjišťování náboženského vyznání při sčítání lidu, domů a bytů 2001 PDF

RECENZE

Třikrát o ženách (Alena Šubrtová)

Reprodukční režim obyvatelstva Estonska v 17. a 18. století (Ludmila Fialová)

Vyplněna další mezera v literatuře o populačních prognózách (Tomáš Kučera)

Proces stárnutí jako společenský problém (Marek Řezanka)

Proč žijí ženy déle? (Marek Řezanka)

ZPRÁVY

– Česká republika je státem Evropské unie

– Z České demografické společnosti

– Životní jubileum RNDr. Květy Kalibové, CSc.

– JUDr. Michal Illner má sedmdesát let

– Zemřela Marie Korčáková

– Oldenburský projekt „Sudetoněmecké dějiny“

– Objevitel séra proti záškrtu E. A. Behring se narodil před 150 lety

– Změna nizozemské azylové politiky – Národní centrum pro rodinu v roce 2002 a 2003

– Před padesáti jedna lety založena první linka důvěry

– Dům romské kultury v Chánově

– Reprodukční zdraví ve střední a východní Evropě a v zemích bývalého Sovětského svazu

PŘEHLEDY

Nezaměstnanost a zdraví v Ostravě 2003 – Dlouhodobá populační projekce OSN

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz