> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/2005

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 10.18 hod.

ČLÁNKY

Dagmar Bartoňová: Cenzové domácnosti jednotlivců v České republice v poslední třetině 20. století

Kateřina Černá: Pohled na kohabitaci a rodinu v České republice a Velké Británii z hlediska Evropské studie hodnot

Josef Zeman: Postoje českých a moravských katolíků k manželství a rodičovství

Boris Vaňo: Populačný vývoj na Slovensku po roku 1990

SČÍTÁNÍ LIDU

Vladimír Srb: Manželské svazky v Česku k 1. březnu 2001 podle národnosti manželů

Petra Brabcová – Marie Radolfová: Senioři v České republice podle sčítání lidu 2001

RECENZE

Demografická příručka 2004 (Vladimír Srb)

Nové demografické publikace za Slovensko (Vladimír Srb)

Je druhý demografický přechod užitečný pojem? (Felix Koschin)

Historie administrativního členění francouzských obcí (1801-2001) (Ludmila Fialová)

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti – Ing. Miroslav Šimek–šedesátiletý – Významné životní jubileum prof. MUDr. Jiřího Dunovského, DrSc. – Životní jubileum Ing. Jiřiny Růžkové, CSc. – Demografický informační portál - Nutnost evropské prostorové politiky – Židovské přistěhovalectví do Německa ze zemí bývalého Sovětského svazu - Migrace a obchod se ženami

PŘEHLEDY

Sčítání bezdomovců v Praze v roce 2004 – Podkarpatská Rus a A. L. Petrov ve vzpomínkách Antonína a Evy Boháčových

BIBLIOGRAFIE

Články PDF

Dagmar Bartoňová: Cenzové domácnosti jednotlivců v České republice v poslední třetině 20. století PDF

Lenka Omelková: Sčítání bezdomovců v Praze v roce 2004 PDF

Anotace

Kateřina Černá: Pohled na kohabitaci a rodinu v České republice a Velké Británii z hlediska Evropské studie hodnot Html

Josef Zeman: Postoje českých a moravských katolíků k manželství a rodičovství Html

Boris Vaňo: Populačný vývoj na Slovensku po roku 1990

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz