> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/2005

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 10.18 hod.

ČLÁNKY

Dagmar Bartoňová: Vývoj cenzových domácnosti v České republice v poslední třetině 20. století PDF

Milan Kučera: Rodinné domácnosti ve výsledcích sčítání 2001 PDF

Anna Šťastná: Mezigenerační přenos rozvodového chování na příkladu České republiky a v mezinárodním srovnání

Jiří Dunovský – Milan Kučera: Profesor PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. zemřel

SČÍTÁNÍ LIDU

Štěpánka Morávková: Bydlení rodin se závislými dětmi a vybavenost jejich domácností PDF

RECENZE

Historik zapomenutých dějin (Alena Šubrtová

Historická demografie 27 (Petra Brabcová)

Ekonomické aspekty populační politiky (Marek Tietze)

Reprodukčné správanie obyvateľstva v obcích na Slovensku (Vladimír Srb)

První ukrajinská učebnice demografie (Zdeněk Pavlík)

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti – Vladimír Roubíček (1930-2005) – Kdo zajistí naši budoucnost? Trilaterální demografická konference, Praha 23. 5. 2005 - EURODAC a SIS – evropské systémy zabezpečení –Vývoj počtu obyvatel Země od prehistorie až po současnost

PŘEHLEDY

Vnitrostátní stěhování v České republice podle důvodů a druhů stěhování 1993-2001 – Změny ve sledování zahraniční migrace v České republice v posledních letech

BIBLIOGRAFIE

Revue Demografie byla vládou České republiky zařazena mezi recenzované vědecké časopisy

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz