> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/2004

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 10.33 hod.

ČLÁNKY

XXXIV. konference České demografické společnosti \\\"Demografický pohled na svět\\\", 19. květen 2004

Zdeněk Pavlík: Nejvýznamnější tendence světového populačního vývoje

Ludmila Fialová: Charakter demografické reprodukce před demografickou revolucí

Marek Tietze: Demografická situace v zemích po demografické revoluci

Tomáš Kučera: Prognózy světové populace

Alena Šubrtová: Alois Hajn (1870-1953) a jeho místo v dějinách českého populačního myšlení

Tomáš Katrňák: Determinanty poklesu sňatečnosti v 90. letech 20. století v České republice

Magdaléna Poppová: Regionální rozdíly ve vývoji úrovně plodnosti v období 1988-1998 v České republice, Maďarsku a Polsku

SČÍTÁNÍ LIDU

Marie Radolfová: Velikostní struktura obcí v České republice podle výsledků sčítání lidu 2001

Petra Roszkowská: Výsledky sčítání lidu v Polsku

RECENZE

Rozvojové cíle tisíciletí (Vladimír Srb)

Hladomor v Rusku v letech 1917-1923 (Ludmila Fialová)

Přehled statistických metod zpracování dat (Hana Šlégrová)

Otázky rodinné politiky (Marek Řezanka)

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti

Mezinárodní konference „Statistika: Investice do budoucnosti“

Sedmdesátiny časopisu Genus

Číně hrozí, že se stane zemí starých mládenců

PŘEHLEDY

Církev československá husitská PDF

Čtvrtletní sledování četností vrozených vad u dětí v České republice v období 1994-2002

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz