> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/2006

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 10.36 hod.

ČLÁNKY

Sara McLanahan: Prohlubující se rozdíly aneb jak se vede dětem za druhého demografického přechodu PDF

Ludmila Fialová: Trendy ve sňatkovém chování obyvatelstva České republiky ve 20. století

anotace

Autorka člení sňatečnost v průběhu sta let na tři období, resp. uvádí její dva mezníky, které souvisely se závažnými historickými událostmi – přelom 30. a 40. let a počátek 90. let, které zásadně ovlivnily situaci v ČR a život jejich obyvatel. Zobecňuje příčiny a podmínky, při kterých dochází ke změně úrovně sňatečnosti.

Kamila Svobodová: Stárnutí obyvatelstva České republiky podle pohlaví a genderu

anotace

Příspěvek je novým pohledem na seniory. Autorka je představuje jako na heterogenní skupinu lidí diferencovanou věkem, pohlavím, vzděláním, způsobem bydlení, rodinnou strukturou, životním stylem a zkušeností.

SČÍTÁNÍ LIDU

Josef Ježek – Pavel Čtrnáct: Sčítání lidu k 1. březnu 1950: Digitalizace a využití nepublikovaných rukopisných tabulek

anotace

Autoři informují o zpřístupnění – byť neúplných – údajů ze sčítání lidu z roku 1950, které jsou nyní k dispozici v elektronické podobě v Ústřední statistické knihovně ČSÚ. Unikátní rukopisné tabulky, které nebyly nikdy publikovány, sice zničila povodeň v roce 2002, ale část z nich byla v kopiích uložena v soukromém archívu a nyní nabídnuta veřejnosti.

RECENZE

Historická demografie nejen na Ostravsku – sborník k životnímu výročí profesora Dokoupila (Ludmila Fialová)

Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností (1995-2004) (Milan Kučera)

O mužské identitě (Markéta Seligová)

Zahraničná migrácia v Slovenskej republike (Danuša Jurčová)

Vienna Yearbook of Population Research 2005 (Kryštof Zeman)

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti – Doc. RNDr. Felix Koschin, CSc. šedesátiletý – Zdeněk Pavlík pětasedmdesátiletý – JUDr. Vladimír Srb zemřel - Konference Rodina a rodičovství – O důchodové reformě – Medzinárodná konferencia: Postponement of Childbearing in Europe 1.–3. 12. 2005, Viedeň – Studenti demografie, Malá Skála a regionální populační vývoj na severu Čech

PŘEHLEDY

Co je automatizované kódování příčin smrti PDF

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz