> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/2005

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 10.40 hod.

ČLÁNKY

Dagmar Bartoňová - Milan Kučera: Prognóza cenzových domácností v České republice na období do roku 2030

Felix Koschin: Naše populace stárne – uživíme se?

Renáta Vašková: Bariéry a předpoklady vzniku nové rodiny jako samostatné jednotky u –náctiletých matek

SČÍTÁNÍ LIDU

Petra Brabcová: Národnostní složení obyvatelstva Československa v letech 1918-1989 ve světle právních předpisů

RECENZE

Mnohojazyčný demografický slovník (český svazek) (Dagmar Bartoňová)

Statistický lexikon obcí České republiky 2005 (Milan Kučera)

Romové – kniha plná mýtů (Daniel Hůle)

Průvodce cizineckým řízením (Jaroslava Steibauerová)

Jak Evropská komise zaostřila na demografické otázky (Tomáš Kučera)

Nový demografický režim – populační výzvy a politické odpovědi (Kryštof Zeman)

ZPRÁVY

Životní jubileum profesora Lumíra Dokoupila – Životní jubileum Elišky Čáňové – - Významné životní jubileum doc. Ing. Eduarda Součka, CSc. - Konference Romové v sociálních změnách – Mezinárodní kongres: Důstojnost člověka ve stáří, nemoci a umírání - Deset let Socioklubu – Migration und Bevölkerung v novém – - 25. mezinárodní populační konference v Tours – Cizí rodáci v USA 2002 – Šedovlasí zločinci

PŘEHLEDY

Svobodná matka – a co je potom? (anotace) – Příspěvek ke studiu dekompozice - sebevražednost a rodinný stav – Z historie pedagogicko-psychologického a manželského poradenství

BIBLIOGRAFIE

Dagmar Bartoňová - Milan Kučera: Prognóza cenzových domácností v České republice na období do roku 2030 PDF

Felix Koschin: Naše populace stárne – uživíme se? PDF

Anotace

Vladimír Polášek: Svobodná matka – a co je potom?

Zpracování údajů z datových zdrojů ČSÚ přináší nový pohled na některé stránky demografického vývoje - umožňuje sledovat určité skupiny v jejich vývoji a změnách v čase. Autor se zaměřil na ženy, které porodily své první dítě jako svobodné. Podíl údajů, které bylo třeba z různých důvodů ze zpracování vyřadit je malý (přibližně 5 %), zjištěné výsledky proto dávají spolehlivý obraz o sledovaných skutečnostech. Z analýzy je patrný posun věkové struktury svobodných matek směrem k vyššímu věku. Věkovou skupinou s největším relativním počtem svobodných matek prvního dítěte z celkového počtu žen jsou nyní 21leté, v roce 1991 to byly 18leté. Dále dochází k odsouvání následných sňatků na pozdější dobu. Údaje nasvědčují tomu, že se zřejmě zvýší i podíl těch, které sňatek neuzavřou vůbec. U všech souborů platí, že nejvíce sňatků je do 1 roku. V souborech z dřívějších roků převažovaly měsíce brzy po porodu, nyní to již neplatí. Údaje posledních let naznačují určitý pokles rozvodovosti sledované skupiny žen a možnost mírně nižší rozvodovosti proti úhrnu žen. Vstup do manželství ovlivňuje porodnost i v tomto sledování – ženy, které se vdaly, mají více dětí než ty, které se nevdaly. Naproti tomu v potratovosti není mezi skupinami žen podle uzavření či neuzavření sňatku rozdíl.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz