> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 1/2008

Záznam přidán/aktualizován: 14. listopad 2008 v 10.06 hod.

Jánoš Kornai: Obory společenských věd: odluka nebo spolupráce? (Disciplines of Social

Sciences: Separation or Cooperation?)................................5

Jaromír Šindel, Stanislav Šaroch: Politická ekonomie kursové politiky ve střední a východní

Evropě - odvětvový přístup (The Political Economy of Exchange Rate Policy)...........17

Filip Novotný: Daňová optimalizace nadnárodních společností prostřednictvím vnitřních cen: přehled hlavních teoretických východisek a možných makroekonomických dopadů (Tax Optimization of Multinational Firms through Transfer Pricing: A Survey of Main

Theoretical Foundations and Potential Macroeconomic Impacts)..................40

Tomáš Cahlik, Jiří Hlaváček, Jana Marková: Školné či dotace? (Simulace s modely systému vysokých škol) (Tuitions or Subsidies? /Simulations with Models of the University System/) ... 54 Eva Cihelková, Pavel Hnát: Budoucnost Evropské unie v kontextu nového regionalismu (Future of the European Union within the New Regionalism Context)................67

DISKUSE ♦ DISCUSSION

David Marek: Penzijní reforma v ČR: konverze ke kombinovanému systému s ohledem na limity fiskální politiky (Pension Reform in the Czech Republic: A Switch to Mixed System

with Regard for Limits of Fiscal Policy)................................80

Jan Kubíček: Proč přechod průběžného penzijního systému na fondový nijak nesouvisí s demografickým vývojem? (Why a Switch from Payg to Funded Pension System Has No Link to Demographic Development?)................................102

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE SCIENTIFIC LIFE

Pavel Sirůček: Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2007 (Nobel Prize

Winners for Economics in 2007)..................................123

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Jiří Hnilica: Rozhodování za rizika (Decision-making under Risk)................129

Tomáš Krabec: Průvodce na cestě k podnikatelskému úspěchu (A Guide to Business Success). . 131

Václav Žďárek: Nová publikace pro studium managementu (A New Book for the Study

of Management)...........................................133

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz