> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/2006

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 10.46 hod.

ČLÁNKY

Věra Kuchařová: Rodinná politika v České republice – proč a o čem PDF

Jan M. Hoem: Proč je má Švédsko tak vysokou plodnost?

XXXVI. konference České demografické společnosti „Žít déle v české společnosti“, 24. květen 2006

Jitka Rychtaříková: Sociodemografická perspektiva seniorů v ČR a v EU

Kamila Svobodová: Genderové aspekty stárnutí: rodina a péče o seniory

Štěpánka Pollnerová: Důchodový systém v ČR – současnost a perspektivy dalšího vývoje

Z. Kalvach – M. Šnejdrlová – J. Ondrušová – C. Drbal: Zdravotní stav ve stáří

Petr Wija: Příprava na stárnutí v České republice

SČÍTÁNÍ LIDU

Petra Berrová-Brabcová: Z historie sčítání lidu (1754 – 1910)

RECENZE

Historická demografie 30. Suplement (Petra Berrová-Brabcová)

Nová skripta aktuárské demografie (Jitka Langhamrová)

Migrační procesy ve střední a východní Evropě: odhalování rozmanitosti (Jaroslava Steinbauerová)

Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do konce habsburské monarchie (Ladislav Pištora)

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti – Evropský seminář o zdravém stárnutí – Baby boom – realita nebo fikce? – Německo: 15 mil. obyvatel má „migrační pozadí“

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI DEMOGRAFIE

JUDr. Vladimír Srb: 1917-2006 (Milan Kučera) PDF

PŘEHLEDY

Vzdělanostní homogamie a heterogamie v manželství v České republice v roce 2001

Trh práce a migrace v Česku

Ohlédnutí za společným projektem geografických pracovišť

Činoherní soubor pražského Národního divadla z hlediska demografie

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz