> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 10.47 hod.

ČLÁNKY

Jitka Rychtaříková: Dvacet let svobodného mateřství v České republice (1986-2005)

Tomáš Fiala – Jitka Langhamrová: Stárnutí populace – hrozba pro veřejné zdravotnictví?

Komentář: Jan Holčík: K článku autorů Tomáš Fiala – Jitka Langhamrová: Stárnutí populace – hrozba pro veřejné zdravotnictví? PDF

Dagmar Bartoňová: Vzestup úrovně vzdělání podle dat sčítání lidu 1961-2001 v České republice

Daniel Hůle: Segregační aspekty „proromských“ politik PDF

SČÍTÁNÍ LIDU

Josef Škrabal:Stav přípravy příštího sčítání lidu, domů a bytů PDF

RECENZE

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (Ludmila Fialová) PDF

Bydlení pro seniory (Kamila Svobodová)

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti – Zlepšení statistiky příčin smrti–postupy pro výběr základní příčiny smrti – Nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku a střední Evropě – mezinárodní konference – Mezinárodní seminář „Die demographische Entwicklung in Europa und ihre Konsequenzen für sozialen Sicherungssysteme“ (Demografický vývoj v Evropě a jeho dopady do systémů sociální ochrany) – Brněnské konference „Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze“ - Setkání Working Group on Population Projections

PŘEHLEDY

Mateřská dovolená: Jak si stojíme v porovnání s Evropou? (Eva Soukupová)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz