> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 11.13 hod.

ČLÁNKY

Ludmila Fialová:Změny charakteru mimomanželské plodnosti v českých zemích od 18. století . PDF

Beatrice Chromková-Manea – Petr Fučík: Teorie konfliktních preferencí a plodnost v České republice

XXXVII. konference České demografické společnosti „Regionální demografie“, Olomouc, 23. - 24. květen 2007

DISKUSE

Ladislav Rabušic: Několik poznámek k české rodinné politice

SČÍTÁNÍ LIDU

Robert Šanda: Ekonomická aktivita a vzdělání obyvatelstva evropských zemí podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů kolem roku 2000

RECENZE

Mimomanželská plodnosť v Českej republike po roku 1989 (Michaela Potančoková)

Dítě v Čechách devatenáctého století (Petra Berrová)

Dějiny obyvatelstva Anglie (Ludmila Fialová)

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti – Európska populačná konferencia, Liverpool 2006 - Mezinárodní seminář aplikované demografie k problematice asistované reprodukce – Demografický vývoj v Evropské unii a v České republice: Hrozba? Výzva? Příležitost?

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI DEMOGRAFIE

Prof. Ing. Vladimír Roubíček, CSc. (1930-2005) (Jitka Langhamrová)

PŘEHLEDY

Sexuální hrátky dnes a sto let zpátky (Hana Malinová) – Střední délka života při narození–vybrané země – Míra kojenecké úmrtnosti–vybrané země – Úhrnná plodnost–vybrané země

BIBLIOGRAFIE

Příloha: : Obsah 49. ročníku Demografie, CD ROM 37. konference České demografické společnosti „Regionální demografie“, Olomouc, 23. - 24. květen 2007

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz