> Obsahy časopisů pro ESF

Statistika – 1/2006

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 11.30 hod.

STATĚ

Roman Hušek, Tomáš Formánek: Konvergence české ekonomiky k eurozóně

a odhad nákladů přijetí eura v ČR

Dušan Marček, Milan Marček: Posouzení aproximační a extrapolační přesnosti

SV regrese aplikované na model inflace

Lukáš Vavrla, Tomáš Rojíček: Sestavování symetrických input-output tabulek

a jejich aplikace

ANALÝZY

Jan Kovanda: Analýza materiálových toků a oddělení křivek zátěže

životního prostředí a ekonomického výkonu

KONZULTACE

Iva Ritschelová, Anton Steuer, Eva Krumpová: Účet výdajů na ochranu

životního prostředí

Alojz Nemeček: Cenová statistika a pojišťovnictví v České republice

INFORMACE

Ladislav Pištora: Vznik prvního masmédia - rozhlasu ve dvacátých

a třicátých letech minulého století v Československé republice

(Vývoj počtu radiokoncesionářů v době první republiky)

Prokop Závodský: Z činnosti kateder statistiky VŠE v roce 2004 - 2005

Ukazatele vývoje ekonomiky České republiky

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz