> Obsahy časopisů pro ESF

Statistika – 5/2006

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 12.05 hod.

STATĚ

Martin Černý: Mezinárodní konference o marketingu a výstupních databázích (IMAODBC)

Mary Townsend: Developing statistical literacy in youth:

Statistics Canada's Education Outreach Program

Armin Grossenbacher: The shift from print to electronic publishing

Regina Kraayenbrink, Siu-Ming Tam: Applying cognitive psychology to data communication

Reija Helenius: Challenges for Statistics Finland's co-operation with educational institutions:

Web-based teaching, networking and customer orientation

ANALÝZY

Jaroslav Novák: : Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti

(1. část - Rozsah samostatné výdělečné činnosti a počet jejích nositelů)

KONZULTACE

Karel Hrach, Jiří Mihola: Metodické přístupy ke konstrukci souhrnných ukazatelů

Jarmila Tesková, Vladimír Janoušek: Inspekce práce a datamining

s daty ze statistického zjišťování NemÚr

INFORMACE

Slavoj Czesaný: Indikátory udržitelného rozvoje

Ukazatele vývoje ekonomiky České republiky

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz